خوشنویسی با خودکار

دپارتمان مجازی خوشنویسی با خودکار نوین تحریر

خوشنویسی با خودکار

دپارتمان مجازی خوشنویسی با خودکار نوین تحریر

خوشنویسی با خودکار

محفلی آرام و دوست‌داشتنی برای هنرمندان و علاقمندان به خوشنویسی با خودکار و خط تحریری!

مشاوره و ثبت سفارش
09307526507

اینستاگرام
Instagram.com/NovinTahrir

تلگرام ویدیوهای خط خودکاری
NovinTahrir

تلگرام اخبار ما
AramFamily

موارد قابل ارائه:
* کلاس خط (مجازی و حضوری)
* کتاب خوشنویسی با خودکار
* کاغذ یادداشت ویژه خط خودکاری
* تابلو خط و ...


به نام او

سرمشق: اندر طمع شکار در دام شدیم

ویدیو:

کلیپ آموزش این درس در دسترس نیست ...

اما به ویدوهای زیر که برای پیدا کردن شیوه صحیح استفاده از ظرافت و ضخامت نوک خودکار است، دقت بفرماید:

تمرین نحوه ایجاد ضعف و قوت با خودکار معمولی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم